Regulamin Serwisu

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich umów: „Klient”, „Użytkownik”, „Twój” i „Twoja” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej Regulamin firmy. „Firma”, „Grupa stron internetowych”, „My”, „Nasza” i „Nas” odnoszą się do Nanovee Ltd, spółki zarejestrowanej w Anglii pod numerem firmy 08879014, „Umowa” odnosi się do 12-miesięcznej umowy podpisanej przez klienta.

"Strona ”,„ Strony ”lub„ Nas ”odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych, albo do Klienta albo do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług / produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym angielskim Prawem: Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub jego / jej, jest traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Niniejsza Umowa o świadczenie usług (niniejsza „Umowa”) jest zawarta między Nanovee Ltd a Tobą i obowiązuje od daty skorzystania z tej strony internetowej („Witryna”) lub daty przyjęcia elektronicznego. Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z Witryny oraz produktów i usług zakupionych lub dostępnych za pośrednictwem tej Witryny (indywidualnie i zbiorowo, „Usługi”) i stanowi dodatek do (nie zastępując) żadnych określonych warunków dotyczących poszczególnych Usług.

Niezależnie od tego, czy przeglądasz, czy korzystasz z tej witryny lub usług zakupu, korzystanie z tej witryny i elektroniczna akceptacja tej umowy oznacza, że przeczytałeś, rozumiesz, potwierdzasz i zgadzasz się na związanie niniejszą umową, wraz z następującymi zasadami i obowiązującymi umowami dotyczącymi produktów, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie:

Niniejsza Witryna i Usługi są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy mogą tworzyć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystając z tej strony lub usług, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat.

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji tej strony lub korzystać z niektórych usług, musisz utworzyć konto. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Nanovee Ltd, że wszystkie informacje przesyłane podczas tworzenia konta są dokładne, aktualne i kompletne oraz że informacje o koncie będą dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli Nanovee Ltd ma powody sądzić, że informacje o Twoim koncie są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Nanovee Ltd zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub zamknięcia Konta.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Twoim Koncie, bez względu na to, czy są autoryzowane przez Ciebie, czy nie, i musi przechowywać informacje o swoim koncie, w tym między innymi adres e-mail / login, hasło.

Musisz niezwłocznie powiadomić Nanovee Ltd o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Konta. Nanovee Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku nieuprawnionego użycia Konta. Użytkownik może jednak ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Nanovee Ltd lub inne osoby spowodowane przez Twoje Konto, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Ciebie, przez upoważnioną osobę, czy przez osobę nieupoważnioną.

Korzystając z tej strony, uznaje się, że przeczytałeś i zgadzasz się na poniższe warunki i postanowienia Polityka Prywatności and Pliki Cookie.

Zastrzeżenie i Ograniczenia
Informacje na tej stronie są udostępniane na zasadzie „jak jest”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące tej strony internetowej i jej zawartości lub które są lub mogą być dostarczane przez jakiekolwiek podmioty stowarzyszone lub inne osoby trzecie, w tym w związku z wszelkimi nieścisłościami lub pominięciami na tej stronie i / lub lub dowolna inna nasza literatura; i wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Obejmuje to, bez ograniczeń, bezpośrednią stratę, stratę w działalności lub zyski (bez względu na to, czy utrata takich zysków była przewidywalna, powstała w normalnym trybie rzeczy, czy też poinformowałeś tę Firmę o możliwości takiej potencjalnej straty), szkody spowodowane do komputera, oprogramowania komputerowego, systemów i programów oraz danych na ich temat lub jakichkolwiek innych bezpośrednich lub pośrednich, następczych i przypadkowych szkód. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie dotyczy to żadnych ustawowych praw konsumenta. Każda oferta lub akceptacja zawarta w tej witrynie lub implikowana przez tę stronę podlega umowie, a cała zawartość jest bez uprzedzeń.

Warunki Użytkowania
Korzystanie z tej witryny i usług podlega następującym warunkom użytkowania:

Treść stron naszej witryny służy wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych. Może ulec zmianie bez powiadomienia.

Wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają określone wymagania.

Ta strona internetowa zawiera materiał, który jest własnością Nanovee Ltd. lub jest przez niego licencjonowany. Materiał ten obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z odpowiednimi prawami autorskimi.

Musisz uzyskać naszą pisemną zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów lub treści z naszej strony internetowej. Nieautoryzowane korzystanie z tej strony może spowodować powstanie roszczenia o odszkodowanie i / lub być przestępstwem.

Od czasu do czasu ta strona może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są udostępniane dla Twojej wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonych stron internetowych, chyba że są one obsługiwane przez Nanovee Ltd.

Obsługa Klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Nanovee Ltd 669 266 028. Poza godzinami pracy biura napisz do nas na adres info@nanovee.com
Zamierzamy odpowiedzieć na wszelkie pytania w ciągu 48 godzin i staramy się rozwiązać wszelkie problemy, które masz w ciągu 4 dni roboczych.

Skargi Dotyczące Nadużyć
Jeśli chcesz zgłosić skargę dotyczącą nadużyć, które otrzymałeś (oszustwa phishingowe, wiadomości spamowe itp.), Skontaktuj się z nami pod adresem abuse@nanovee.com, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących nadużycia. Zbadamy Twoją skargę w ciągu 48 godzin i postaramy się odpowiedzieć w ciągu 4 dni roboczych.

Skargi i Proces Narastania
Aby ulepszyć i utrzymać nasze usługi, cieszymy się z otrzymanych opinii, na podstawie których możemy wprowadzić pewne zmiany w naszych systemach i procesach.

Jeśli chcesz złożyć skargę na otrzymaną usługę, wyślij wiadomość e-mail na adres support@nanovee.com, podając tyle szczegółów, ile masz. Potwierdzimy Twoją reklamację w ciągu 48 godzin i zamierzamy rozwiązać wszelkie problemy w ciągu 4 dni roboczych.

Kluczowe Terminy
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz naszych innych zasad i procedur, dołożymy wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby podjąć próbę świadczenia Usług Hostingowych przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od czasu do czasu usługi te mogą być niedostępne lub nie działać z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu niesprawności sprzętu; okresowa konserwacja, naprawy lub wymiany, które nasz dostawca hostingu podejmuje od czasu do czasu; lub przyczyny, na które nie mamy wpływu lub które nie są racjonalnie przewidywalne, w tym między innymi przerwanie lub uszkodzenie łączy telekomunikacyjnych lub cyfrowych, wrogie ataki sieciowe, przeciążenie sieci lub inne awarie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie mamy kontroli nad dostępnością tej Witryny lub Usługi w sposób ciągły lub nieprzerwany i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej strony w związku z tym.

Zgadzasz się zapłacić wszelkie ceny i opłaty należne za Usługi zakupione lub uzyskane w tej Witrynie w momencie składania zamówienia na Usługi. Wszystkie ceny i opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w sekcji Zasady zwrotu kosztów, nawet jeśli Twoje Usługi są zawieszone, rozwiązane lub przekazane przed końcem okresu świadczenia Usług. Nanovee Ltd wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji swoich cen i opłat w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje będą publikowane online w tej Witrynie i będą obowiązywać natychmiast, bez potrzeby dalszego powiadamiania użytkownika.

Zgodnie z naszymi warunkami handlowymi przeniesiemy wszelkie nazwy domen związane z Tobą w momencie rozwiązania umowy z nami za darmo. Jeśli nie poprosisz na piśmie o przekazanie swojej nazwy domeny na koniec okresu obowiązywania umowy, będzie ona mogła wygasnąć.

Jeśli zmienisz zdanie i chcesz odnowić swoją nazwę domeny i kontynuować z nami usługi, będziesz miał do 90 dni po wygaśnięciu domeny, aby skontaktować się z Nanovee Ltd w celu odnowienia nazwy domeny i kontynuowania usług z nami.

Masz prawo do przeniesienia swojej strony internetowej po zakończeniu umowy, gdy całość pozostałego salda zostanie zapłacona w całości. Nanovee Ltd nie ponosi odpowiedzialności za przeniesienie Twojej witryny do innego dostawcy hostingu lub w inne miejsce.

W przypadku wypowiedzenia umowy w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy) płatny będzie ryczałt równy sumie wszystkich miesięcznych planów serwisowych należnych za pozostały okres obowiązywania umowy.

Nanovee Ltd oczekuje od Klienta przeprowadzenia wystarczających badań przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej. Obejmuje to sprawdzenie, czy strona internetowa / pomysł / firma będzie działać legalnie. Ważne jest, aby strona nie była w żaden sposób nielegalna.

Jeśli obrazy użyte na stronie zostały zakupione przez Nanovee Ltd w imieniu Klienta, obrazy te są przeznaczone wyłącznie do użytku na stronie internetowej. Nanovee Ltd nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tych obrazów przez Klienta lub kopiowanie, zmienianie lub rozpowszechnianie zdjęć przez osoby fizyczne lub inne organizacje.

Nanovee Ltd nie ponosi odpowiedzialności za działania mające negatywny wpływ na działalność biznesową, sprzedaż lub rentowność Klienta, które mogłyby zostać zgłoszone w wyniku oferowanej przez nas usługi.

Klient nie zostanie obciążony opłatą za oprogramowanie Open Source. W przypadku opłaty za stronę internetową wykorzystującą oprogramowanie Open Source, klient płaci za czas instalacji. Oprogramowanie Open Source nie jest własnością Nanovee Ltd ani Klienta.

Wszystkie obrazy wyświetlane na stronie internetowej Klienta będą wykorzystywane wyłącznie po autoryzacji przez Klienta i są wyłączną odpowiedzialnością Klienta za użytkowanie i prawa autorskie. Jeśli jakiekolwiek kwestie prawne lub roszczenia wynikają z treści lub praw autorskich jakichkolwiek obrazów dostarczonych przez Klienta lub Nanovee Ltd, będą one wyłączną odpowiedzialność Klienta.

Nanovee Ltd nie ma kontroli ani odpowiedzialności za zawartość stron internetowych Klientów. Treść tekstowa lub graficzna stron internetowych naszego Klienta w żaden sposób nie stanowi zatwierdzenia ani zatwierdzenia strony internetowej lub materiałów zawartych na stronie internetowej Nanovee Ltd. Nanovee Ltd nie zweryfikowała żadnych materiałów, obrazów lub informacji zawartych na stronach internetowych naszych Klientów i nie ponosi odpowiedzialności za treść lub wydajność tych stron ani za transakcje z nimi prowadzone przez Klienta. Nanovee Ltd udostępnia linki lub odniesienia do stron internetowych naszych Klientów wyłącznie dla wygody potencjalnych klientów i zamierza, aby linki, które podaje, były aktualne i dokładne, ale nie gwarantują ani nie gwarantują, że takie linki będą zawsze wskazywać na zamierzoną stronę Klienta.

Nanovee Ltd nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub uszkodzenie plików lub informacji przechowywanych na serwerach lub pojedynczych komputerach związanych z witryną Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje lub pliki dotyczące swojej strony internetowej.

Nanovee Ltd nie twierdzi, że zawartość tej strony może być legalnie przeglądana lub pobierana poza Anglią i Walią. Dostęp do tej strony może nie być legalny przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli dostęp do tej strony internetowej odbywa się spoza Wielkiej Brytanii, odbywa się to na własne ryzyko, a gość jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów jurysdykcji gościa. Warunki tej strony internetowej podlegają prawu Anglii i Walii. Jurysdykcja dla wszelkich roszczeń wynikających z Treści niniejszej strony internetowej należy wyłącznie do sądów angielskich. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwy w danej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków, które pozostają w mocy.

Korzystając z opcji płatności Nanovee Ltd przez PayPal, możesz zakupić Usługi za pomocą PayPal. W związku z tym zgadzasz się zezwolić firmie PayPal na obciążanie pełnej kwoty Twojego zakupu z konta PayPal lub z karty (kart) kredytowej, konta bankowego lub innych dozwolonych metod płatności powiązanych z Twoim kontem PayPal.

Nanovee Ltd oferuje różne alternatywne opcje płatności międzynarodowych za pośrednictwem różnych międzynarodowych dostawców płatności. w przypadku wybrania IPP, oświadczasz, że zgodziłeś się na wszystkie i wszystkie umowy dotyczące obsługi klienta obowiązujące w IPP przed zakończeniem transakcji w Nanovee Ltd. Zgadzasz się również zezwolić IPP na obciążenie całej kwoty Twojego zakup z wybranego konta bankowego, konta e-portfela (w tym karty kredytowej, konta bankowego lub innych dozwolonych metod płatności powiązanych z kontem portfela elektronicznego) lub innego typu konta powiązanego z wybrane IPP (w tym między innymi karty prepaid i płatności mobilne), łącznie „Źródła finansowania”. Ponadto zgadzasz się zezwolić wybranemu IPP na obciążanie, w stosownych przypadkach, „opłatą za konwersję kursu wymiany”, a także na wszelkie inne opłaty lub opłaty mające zastosowanie do Twojej umowy z IPP (łącznie „Opłaty IPP”), od twoje źródła finansowania. Rozumiesz i zgadzasz się, że Opłaty IPP mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przez IPP bez powiadomienia przez Nanovee Ltd.

Przyjmujesz do wiadomości, że Nanovee Ltd nie będzie podejmować prób realizacji Usług zakupionych przez Ciebie, dopóki Nanovee Ltd nie otrzyma potwierdzenia płatności od PayPal lub IPP za pośrednictwem powiązanego z nią procesora płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może upłynąć kilka godzin lub dni między złożeniem zamówienia a momentem, w którym IPP potwierdzi płatność za pośrednictwem powiązanego procesora płatności.

Polityka Zwrotów
Produkty i usługi dostępne do refundacji są opisane poniżej („Zasady zwrotu”). W przypadku produktów i usług kwalifikujących się do zwrotu, możesz zażądać pełnego zwrotu rocznych planów w ciągu 7 dni od zakupu iw ciągu 24 godzin od zakupu dla planów miesięcznych (każdy „Okres zwrotu”). W przypadku zwrotów żądanych po upływie okresu zwrotu pieniędzy, zostanie wystawiony kredyt w sklepie na niewykorzystany czas pozostały na Twoim planie.

PRODUKTY DOSTĘPNE DO ZWROTU W RAMACH STANDARDOWYCH WARUNKÓW
Hosting (wszystkie plany)

PRODUKTY DOSTĘPNE DO ZWROTU W CIĄGU 24 GODZIN
Miesięczne usługi projektowania stron internetowych
Usługi niestandardowe projektowanie stron internetowych
Usługi rozwojowe
Usługi ekspertów
Marketing
Linki z tej strony internetowej

Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści innych stron internetowych, do których prowadzą linki z tej strony. Wyrażone opinie lub materiały pojawiające się na takich stronach nie są koniecznie udostępniane lub zatwierdzane przez nas i nie powinny być traktowane jako wydawca takich opinii lub materiałów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość tych stron. Zachęcamy naszych użytkowników do bycia świadomymi, kiedy opuszczają naszą witrynę i przeczytać oświadczenia o prywatności tych stron. Przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych powinieneś ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność jakiejkolwiek innej witryny podłączonej do tej witryny lub uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.

Siła Wyższa
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za niedotrzymanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jakiejkolwiek Umowy wynikającej ze zdarzenia będącego poza kontrolą takiej strony, w tym, ale nie ograniczonego do, jakiegokolwiek aktu Bożego, terroryzmu, wojny, powstania politycznego, powstania, zamieszek , niepokoje społeczne, akt władzy cywilnej lub wojskowej, powstanie, trzęsienie ziemi, powódź lub jakakolwiek inna naturalna lub spowodowana przez człowieka ewentualność poza naszą kontrolą, która powoduje rozwiązanie umowy lub kontraktu zawartego, ani które można było rozsądnie przewidzieć. Każda Strona, na którą ma wpływ takie zdarzenie, niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę i dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zastosować się do warunków każdej Umowy zawartej w niniejszym dokumencie.

Zmiany w Niniejszych Warunkach
Nanovee Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu, gdy uzna to za stosowne, a dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację wszelkich zmian w tych warunkach. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzanie naszych warunków przed każdą sesją korzystania z naszej strony internetowej.

Informacje Kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej umowy, prosimy o kontakt mailowy:
info@nanovee.com
Zmieniony: 01/05/2019