Polityka Prywatności

Kontroler Danych
Administratorem danych w odniesieniu do naszej strony internetowej jest Olaf Peter Strzemieczny.

Informacje, które zbieramy
Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od odwiedzających stronę zgodnie z poniższym:

Informacje dziennika serwera
Korzystamy z serwera innej firmy do obsługi naszej strony internetowej. Nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje adres IP, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, a także inne informacje o Twojej wizycie, takie jak strony, do których uzyskasz dostęp, wymagane informacje, datę i godzinę żądania, źródło dostępu do naszej strony internetowej (np. strona internetowa lub adres URL (link), który skierował Cię do naszej strony internetowej) oraz wersja przeglądarki i system operacyjny.

Korzystanie z informacji dziennika serwera WWW do celów bezpieczeństwa IT - Nasz zewnętrzny dostawca hostingu przechowuje dzienniki serwerów, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i IT oraz aby serwer i witryna pozostały bezkompromisowe. Obejmuje to analizowanie plików dziennika w celu identyfikacji i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do sieci, dystrybucji złośliwego kodu, ataków typu „odmowa usługi” i innych cyberataków, poprzez wykrywanie nietypowych lub podejrzanych działań.
O ile nie badamy podejrzanej lub potencjalnej działalności przestępczej , nie dokonujemy, ani nie zezwalamy naszemu dostawcy serwera internetowego na podejmowanie jakichkolwiek prób zidentyfikowania Cię na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem dzienników serwera.

Cookies
Pliki cookie to pliki danych przesyłane ze strony internetowej do przeglądarki w celu rejestrowania informacji o użytkownikach w różnych celach. Używamy plików cookie, w tym niezbędnych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej witrynie: Pliki Cookie. Możesz odrzucić niektóre lub wszystkie pliki cookie, których używamy na naszej stronie lub za jej pośrednictwem, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które kontaktują się z nami zgodnie z niniejszą sekcją:

Email
Gdy wysyłasz wiadomość e-mail na adres e-mail wyświetlany na naszej stronie internetowej, zbieramy Twój adres e-mail i wszelkie inne informacje podane w tym e-mailu (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i informacje zawarte w dowolnym bloku podpisu w wiadomości e-mail).

Formularz Kontaktowy
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, zbieramy następujące informacje: twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie informacje, które umieścisz w polu wiadomości. Zbieramy również nazwę Twojej firmy, jeśli ją podasz.

Przesyłanie i przechowywanie informacji
Wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego będą przechowywane na naszych serwerach internetowych w Wielkiej Brytanii.

Telefon
Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, zbieramy Twój numer telefonu i wszelkie informacje, które przekazujesz nam podczas rozmowy z nami. Nie nagrywamy połączeń telefonicznych.

Poczta
Jeśli skontaktujesz się z nami pocztą, zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz, w każdej wysyłanej nam korespondencji pocztowej.

Informacje zbierane podczas interakcji z naszą stroną internetową
Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które wchodzą w interakcję z określonymi funkcjami naszej witryny:

Rejestracja na naszej stronie internetowej
Podczas rejestracji i tworzenia konta na naszej stronie internetowej (przy kasie) gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy), adres (w tym kraj, adres, miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail i hasło (nie wyświetlamy hasła).

Informacje gromadzone podczas składania zamówienia na naszej stronie internetowej
Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które składają zamówienie na naszej stronie internetowej zgodnie z poniższym:

Informacje gromadzone podczas składania zamówienia
Składając zamówienie na towary lub usługi na naszej stronie internetowej, gromadzimy następujące obowiązkowe informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, nazwę firmy (jeśli dotyczy), numer VAT (jeśli dotyczy) i hasło do konta (jeśli Utwórz konto).

Obowiązek prawny: inny niż numer telefonu i hasło, mamy prawny obowiązek wystawienia faktury za towary i usługi zakupione u nas, w których jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT i wymagamy w tym celu obowiązkowych informacji zebranych przez nasz formularz płatności.

Komunikacja Marketingowa
W kasie będziesz mieć możliwość otrzymywania od nas komunikatów marketingowych. Oferty dotyczące naszych towarów i usług. Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych dotyczących naszych towarów i usług pocztą elektroniczną, zaznaczając pole „Chcę otrzymywać oferty dotyczące produktów i usług pocztą elektroniczną”. Będziemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe dotyczące naszych towarów i usług tylko wtedy, gdy wyrazisz na nie zgodę.

Przetwarzanie płatności
Po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej będziesz musiał dokonać płatności za zamówione towary lub usługi. Aby przetworzyć Twoją płatność, korzystamy z zewnętrznego procesora płatności, znanego jako Sage pay. Twoja płatność zostanie przetworzona przez dostawcę płatności, którego zdecydujesz się przetworzyć płatności za pośrednictwem bramki płatności.

Zewnętrzne procesory płatności
Zewnętrzne procesory płatności, z których korzystamy, zbierają, wykorzystują i przetwarzają dane użytkownika, w tym informacje dotyczące płatności, zgodnie z ich polityką prywatności. Możesz uzyskać dostęp do ich polityki prywatności za pomocą następujących linków:

PayPal

Stripe

Używamy WHMCS jako platformy e-commerce do przetwarzania zamówień na naszej stronie internetowej. Kiedy składasz zamówienia na naszej stronie internetowej, Twoje informacje będą przetwarzane przez WHMCS. WHMCS nie gromadzi żadnych informacji o tobie, gdy przetwarza twoje zamówienie na naszej stronie.

Ujawnienie i dodatkowe wykorzystanie twoich informacji
Ta sekcja określa okoliczności, w których będą ujawniać informacje o Tobie osobom trzecim oraz wszelkie dodatkowe cele, dla których wykorzystujemy Twoje informacje.

Disclosure of your information to service providers
Korzystamy z usług wielu stron trzecich, aby zapewnić nam usługi niezbędne do prowadzenia naszej działalności lub pomagające nam w prowadzeniu naszej działalności i przetwarzające informacje dla nas w naszym imieniu. Należą do nich:

Dostawcy usług IT (Wielka Brytania),

Twórcy stron internetowych (Wielka Brytania),

Dostawca usług hostingowych (Wielka Brytania).

Twoje dane będą udostępniane tym usługodawcom tylko tam, gdzie jest to konieczne, aby umożliwić nam prowadzenie naszej działalności.

W celu stałego przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych oraz innych wymogów prawnych
Będziemy wykorzystywać i przetwarzać dane użytkownika w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Na przykład, możemy potrzebować ujawnić Twoje dane na podstawie nakazu sądowego lub wezwania sądowego, jeśli otrzymamy jedną lub do Narodowej Agencji ds. Przestępczości w związku z podejrzeniem lub potencjalnym problemem prania pieniędzy.

Ujawnianie informacji innym osobom trzecim
Ujawniamy Twoje informacje innym osobom trzecim w określonych okolicznościach, jak określono poniżej.

Udostępnianie informacji Google Inc.
Google zbiera informacje za pomocą naszego Google Analytics na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje te informacje, w tym adresy IP i informacje z plików cookie, do wielu celów, takich jak ulepszanie usługi Google Analytics. Informacje są udostępniane Google w postaci zagregowanej i anonimowej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie informacje gromadzi Google, w jaki sposób wykorzystuje te informacje i jak kontrolować informacje przesyłane do Google, zapoznaj się ze stroną partnerów w polityce prywatności Google. Dzielenie się informacjami z osobami trzecimi, które są związane lub związane z prowadzeniem naszej działalności, jeśli jest to konieczne dla nas. Te osoby trzecie to nasi księgowi, doradcy, podmioty stowarzyszone, partnerzy biznesowi, niezależni kontrahenci i ubezpieczyciele

Księgowi
Możemy udostępniać informacje naszym księgowym do celów podatkowych. Na przykład udostępniamy faktury, które wystawiamy i otrzymujemy z naszymi księgowymi w celu wypełnienia deklaracji podatkowych i rachunków na koniec roku.

Doradcy
Czasami otrzymujemy porady od doradców, takich jak księgowi, doradcy finansowi, prawnicy i inni specjaliści. Informacje te udostępnimy stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, aby umożliwić osobom trzecim udzielenie nam odpowiedniej porady.

Partnerzy Biznesowi
Partnerzy biznesowi to firmy, z którymi współpracujemy, które dostarczają towary i usługi, które są komplementarne do naszych własnych lub które pozwalają nam dostarczać towary lub usługi, których nie moglibyśmy sami dostarczyć. Dzielimy się informacjami z naszymi partnerami biznesowymi, w przypadku których zażądałeś usług, które świadczą niezależnie od lub w związku z własnymi usługami.

Jak długo zachowujemy Twoje informacje
Ta sekcja określa, jak długo przechowujemy informacje. W miarę możliwości określiliśmy konkretne okresy przechowywania.

Określone okresy przechowywania
Informacje o zamówieniu: składając zamówienie na towary i usługi, zachowujemy te informacje przez okres co najmniej sześciu lat od końca roku obrotowego, w którym złożyłeś zamówienie, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji do celów podatkowych zgodnie z ust. 6 załącznika 11 do ustawy o podatku od wartości dodanej z 1994 r.

Korespondencja i zapytania: gdy składasz zapytanie lub kontaktujesz się przez e-mail lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, zachowamy Twoje dane tak długo, jak to będzie potrzebne, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie i rozwiązać je przez 6 kolejnych miesięcy, po czym punkt usuniemy Twoje informacje.

Jak zabezpieczamy Twoje informacje
Środki podjęte w celu zabezpieczenia Twoich informacji
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje informacje i chronić je przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem, w tym:

udostępnianie i udostępnianie informacji wyłącznie w niezbędnym minimalnym zakresie, z zastrzeżeniem ograniczeń poufności, w stosownych przypadkach, i anonimowych, jeśli to możliwe;

używanie bezpiecznych serwerów do przechowywania informacji;

weryfikacja tożsamości każdej osoby, która żąda dostępu do informacji przed udzieleniem im dostępu do informacji; i

korzystanie z oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) lub innych podobnych technologii szyfrowania w celu szyfrowania wszelkich transakcji płatniczych dokonywanych na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Przekazywanie nam informacji drogą elektroniczną

Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, a jeśli przekażesz nam jakiekolwiek informacje przez Internet (przez e-mail, naszą stronę internetową lub w jakikolwiek inny sposób), robisz to całkowicie na własne ryzyko.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, utratę zysków, szkodę dla reputacji, szkody, zobowiązania lub jakiekolwiek inne formy strat lub szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku decyzji o przekazaniu nam informacji w ten sposób.

Twoje Prawa
Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń niektórych praw, użytkownik ma następujące prawa do swoich informacji

zażądać korekty lub usunięcia informacji;

zażądać, abyśmy ograniczyli korzystanie z twoich informacji;

otrzymywać informacje, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie (np. plik CSV) oraz prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych (w tym kontrolerowi danych strony trzeciej);

sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w określonych celach (w celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z poniższą sekcją zatytułowaną Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania informacji); i

wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas informacji w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie lub przetwarzanie tych informacji. Pamiętaj, że jeśli wycofasz swoją zgodę, nie wpłynie to na zgodność z prawem naszego wykorzystania i przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody przed momentem wycofania zgody.

Weryfikacja Twojej tożsamości
Jeśli żądasz dostępu do swoich informacji, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zastosowania wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim to zrobisz. Środki te mają na celu ochronę Twoich informacji i zmniejszenie ryzyka oszustwa tożsamości, kradzieży tożsamości lub ogólnego nieautoryzowanego dostępu do Twoich danych.

Jak weryfikujemy Twoją tożsamość
W przypadku, gdy posiadamy odpowiednie informacje o Tobie w pliku, spróbujemy zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą tych informacji. Jeśli nie można zidentyfikować Cię na podstawie takich informacji lub jeśli nie mamy wystarczających informacji o Tobie, możemy wymagać oryginalnych lub uwierzytelnionych kopii określonej dokumentacji, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli zapewnić Ci dostęp do Twoja informacja. Będziemy w stanie potwierdzić dokładne informacje, których potrzebujemy, aby zweryfikować Twoją tożsamość w określonych okolicznościach, jeśli i kiedy złożysz taką prośbę.

Wrażliwe Dane Osobowe
Co to są poufne dane osobowe

„Wrażliwe dane osobowe” to informacje o osobie, które ujawniają ich pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, informacje genetyczne, informacje biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, informacje dotyczące zdrowia lub informacji dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Nasza polityka dotycząca wrażliwych danych osobowych
Nie gromadzimy świadomie lub celowo poufnych danych osobowych od osób fizycznych i nie wolno nam przekazywać nam wrażliwych danych osobowych.
Jeśli jednak przypadkowo lub celowo przekażesz nam wrażliwe dane osobowe, zostaniesz uznany za osobę, która wyraziła na to wyraźną zgodę do nas przetwarzanie tych poufnych danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będziemy wykorzystywać i przetwarzać poufne dane osobowe w celu ich usunięcia.

Zmiany w naszej polityce prywatności
Drobne zmiany w naszej polityce prywatności

Tam, gdzie dokonujemy drobnych zmian w naszej Polityce prywatności, zaktualizujemy naszą Politykę prywatności z nową datą wejścia w życie podaną na początku. Nasze przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać praktykom określonym w tej nowej wersji Polityki prywatności od daty jej wejścia w życie.

Najważniejsze zmiany w naszej polityce prywatności
Jeśli dokonamy poważnych zmian w naszej polityce prywatności lub zamierzamy wykorzystać Twoje dane w nowym celu lub w innym celu niż cele, dla których pierwotnie je zgromadziliśmy, powiadomimy o tym, publikując ogłoszenie na nasza strona internetowa.

Dodatkowe Informacje

Prywatność Dzieci
Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo i prywatność dzieci w Internecie, przestrzegamy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. (COPPA). COPPA i towarzyszące jej przepisy chronią prywatność dzieci korzystających z Internetu. Nie kontaktujemy się świadomie ani nie zbieramy informacji od osób poniżej 18 roku życia. Witryna nie ma na celu pozyskiwania informacji od osób poniżej 18 roku życia.

Informacje Kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego dokumentu, skontaktuj się z nami przez e-mail:
info@nanovee.com
Zmieniony: 01/05/2019